ESCULLERES

Murs de contenció de formigó, rocalles i mixtes amb tot tipus de pedra.

 

Construïm tota mena de murs de rocalla per a jardins o per a l’estabilització de talussos. Treballem amb diferents tipus de roques segons les necessitats o exigències del client, utilitzant la retroexcavadora o la màquina giratòria i el camió grua. Sempre seguint el pla de seguretat de l’obra.

 

L’avantatge principal d’aquests murs, a diferència dels murs convencionals d’obra, és la reducció de l’impacte visual.

 

  • Construcció de murs d’escullera en camins, obres d’urbanització en entorns rurals i per a protecció de marges de riu.
  • Estabilització de talussos per prevenir esllavissades o esfondraments.
  • Col·locació d’aplacats d’escullera en obres fluvials.
  • Subministrament i transport de blocs d’escullera.
  • Restauració de marges de pedra seca.