ENDERROCS

Oferim el servei integral de qualsevol mena d’enderrocament, des del més petit al més gran, des del més senzill al més complex.

 

Segons les característiques de l’enderrocament a fer, apliquem la metodologia de treball més adequat a cada situació, com poden ser:

 

  • Totalment per mitjans mecànics.
  • Amb mitjans mecànics i de manera manual.
  • Exclusivament de manera manual.
  • Desconstrucció selectiva.
  • Detecció, localització i gestió de residus perillosos.
  • Neteja i buidatge d’edificis i naus.
  • Disposició de maquinària de demolició amb conductor.
  • Retirada i gestió de materials de fibrociments / uralita.