CANALITZACIONS

A Excavacions Font realitzem rases i canalitzacions per a tota mena de serveis: aigua, llum, gas, telèfon, etc.

També realitzem la reposició posterior de qualsevol mena de superfície, ja sigui formigó, asfalt, llambordes…

 

Realitzem totes les partides d’una canalització incloent la instal·lació en servei: Obertura de rasa, col·locació del servei i posterior tapat amb reposició del paviment.

 

  • Xarxes de sanejament i aigües pluvials
  • Xarxes de distribució d’aigua potable
  • Xarxes de distribució elèctrica i de telefonia
  • Xarxes d’enllumenat públic

 

Per a l’execució d’aquestes tasques disposem de la maquinària necessària, així com del personal més adient i qualificat.