null

OBRA PÚBLICA I CIVIL

Disposem de servei de 24 hores per a treballs d'urgència.

null

EXCAVACIONS

Tot tipus d’excavació i suport a la construcció. Buidats, cimentació rases i replens.

null

ANIVELLAMENTS

Anivellació, preparació de terrenys i construcció de pistes esportives.

null

CANALITZACIONS

Instal·lacions de gas, aigua, llum i telèfon.

null

ESCULLERES

Murs de contenció de formigó, rocalles i mixtes amb tot tipus de pedra.

null

ENDERROCS

Per mitjans manuals i mecànics.

null

TREBALLS DE JARDINERIA

Manteniment de jardins i zones verdes.

null

TREBALLS FORESTALS

Arranjament i construcció de camins i pistes forestals. Desbrossaments. Recuperació de conreus. Franges de prevenció d'incendis.

null

TREBALLS FLUVIALS

Neteja de lleres i eliminació de canya. Construcció de passallisos, passos d'aigua, desguassos i punts d'aigua per incendis, regs.

null

MANTENIMENT D’URBANITZACIONS

Canalitzacions, desguassos, zones verdes i vials; així com el manteniment de zones perimetrals per a protecció d'incendis.

null

LLOGUER DE CONTENIDORS

Disposem de lloguer de contenidors des de 1m3 fins a 40m3. Per a tot tipus de materials: terres, runes d’obra i industrial, brossa vegetal, voluminosos, etc.

null

LLOGUER DE MAQUINÀRIA

Lloguer de maquinària amb conductor. Consulta l'equipament en maquinària industrial del qual disposem.

REA de la Generalitat de Catalunya: Acreditació nº09000011864

T-4061 concessió del Departament de Territori i Sostenibilitat (el transport de residus inerts procedents de la construcció o demolició).