Serveis i treballs forestals enginyeria rural

Serveis i treballs forestals i d’enginyeria rural

Som una empresa especialitzada des de fa més de 50 anys en el sector forestal, seriosa, solvent i compromesa amb el medi ambient, referent nacional en el sector privat per a la realització de treballs forestals i de conservació i restauració de la naturalesa.

 

SEGUES I DESBROSSAMENTS:

Serveis de segues i desbrossaments amb diferent metodologia i equips de treball.

Realitzem l’activitat proporcionant la nostra experiència amb equips d’alt rendiment i personal qualificat.
Els treballs de desbrossament, segues i neteja de parcel·les, permeten la conservació òptima de les vies i redueix els incendis forestals. Així mateix, evita la proliferació d’espècies invasores, afavoreix la conservació de l’entorn i l’equilibro de la biodiversitat.

 

TALES:

Comptem amb equip de tala estàtica per a la tala d’arbres de gran grandària.

Disposem de personal expert en la tala d’arbres de gran port amb maquinària i equips de treball propis i específics per a tal fi, la qual cosa fa que siguem capaces d’executar l’activitat independentment de la seva complexitat i envergadura.
A més, l’alta qualificació del nostre personal, sumat a l’experiència adquirida al llarg dels anys, permet que incorporem criteris de seguretat, control i precisió imprescindibles en aquesta mena de treball.

 

PODES:

Realitzem serveis de poda especialitzats, aportant recursos propis amb alta capacitat, tant humana com tècnica i de gestió.

En la realització d’aquesta activitat garantim la Seguretat Viària dels usuaris, evitant que les branques dels arbres puguin pertorbar la visibilitat de la circulació, la percepció d’elements de la calçada o afecció a qualsevol altre aspecte funcional o estètic de la via. D’altra banda, evitem la generació d’interferències amb instal·lacions i serveis existents.

Etiquetes: