Lloguer de contenidors d'obra

Lloguer de contenidors d’obra

Per als diferents projectes i activitats que requereixin lloguer de contenidors d’obra a comarques de Girona amb les màximes facilitats.

Excavacions Font posa a la disposició dels seus clients una àmplia gamma de contenidors, ajustant el seu servei en funció del tipus de residus a gestionar i sempre la màxima adaptabilitat a les necessitats de cada particular, autònom, empresa o institució.

L’eficàcia del nostre servei de recollida i transport es basa en l’optimització de cada trajecte i en la gestió logística coordinada mitjançant GPS, la qual cosa facilita la traçabilitat de cada residu, a més de permetre optimitzar les càrregues i amb això millorar el control de la petjada de carboni. Disposem de contenidors específics per a residus de construcció, del sector industrial, comercial, líquids i llots, entre altres.

Treballem en tots els sectors (metal·lúrgia, automoció, fusta, agroalimentària, tèxtil-moda, refí del petroli, conserveres,…), i els seus transports especialitzats.

Contenidors d’obra: Per a la gestió integral de residus de construcció i demolició, grandàries 1 a 40 m³, apropiats per a cada tipus de residu: enderrocs nets i/o barrejats, aglomerat asfàltic, fusta, plàstic, cartó, podes, metall, material elèctric, vidre, aïllaments…

Lloguer de contenidors d'obra

Etiquetes: