agost 2021

Poc marge de maniobra? Alts costos de transport del material? Les operacions d'excavació i canalitzacions es tornen més simples si es treballa tot el material excavat en el lloc, utilitzant la maquinària adequada. Les obres suporten els condicionaments del lloc: centres urbans densament poblats, artèries transitades, accessos...