TREBALLS FORESTALS

Realitzem tot tipus de treballs forestals com desbrossades, neteges forestals, explanacions per a conreus, restauració de marges, construcció i arranjament de camins, tallafocs, reconducció d’aigües pluvials, …

 

La nostra maquinària s’adapta a terrenys abruptes on és necessària una intervenció per a l’anivellament del terreny o eliminació d’obstacles per a animals o persones.

 

La nostra experiència en el sector ens ha valgut per a oferir un servei integral als nostres clients, executant tots els treballs des de principi a fi (neteja de finques i muntanyes, preparació de la terra per a cultiu agrícola o forestal, poda d’arbres o altres espècies, moviments de terres, neteja de zones, obertures de pistes, tallafocs…) el que comporta un treball més eficaç i ràpid.

 

Per a poder executar aquests treballs comptem amb un ampli parc de maquinària equipada amb arades, freses, desbrossadores, cadenes, pales o buldòzers, cubes, remolcs… I personal altament qualificat amb tots els permisos i autoritzacions per al maneig de tots els models de màquines amb els quals treballem.