MANTENIMENT URBANITZACIONS

Executem projectes d’obra civil, de tota mena, abastant des d’urbanitzacions, obres de canalització, parcs i altres serveis urbans.

 

Som especialistes en la realització de canalitzacions de tota mena de serveis (aigua, sanejament, gas, electricitat, telefonia, fibra òptica…), pavimentacions de calçades i voreres, urbanitzacions i serveis de manteniment urbà de vies públiques.

 

Canalitzacions, desguassos, zones verdes i vials; així com el manteniment de zones perimetrals per a protecció d’incendis.