SERVEIS

OBRA PÚBLICA I OBRA CIVILEXCAVACIONS: Tot tipus d’excavació i suport a la construcció. Buidats, cimentació rases i replens.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
    


DESMUNTS I PREPARACIÓ DE TERRENYS: Anivellacions i compactacions.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


CANALITZACIONS: Instal·lacions gas, aigua, llum i telèfon.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


ESCULLERES: Murs de contenció de formigó, rocalles i mixtes amb tot tipus de pedra.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


ENDERROCS: Per mitjans manuals i mecànics.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


TREBALLS DE JARDINERIA: Manteniment de jardins I zones verdes.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


TREBALLS FORESTALS: Arranjament de pistes, construcció desguassos, pous i passos.d'aigua Desbrossaments. Recuperació de conreus. Franges de prevenció d’incendis.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior     Següent


TREBALLS FLUVIALS: Neteja de lleres i eliminació de canya.

Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


LLOGUER DE MAQUINÀRIA: Amb conductor.

Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


SERVEI DE MANTENIMENT D’URBANITZACIONS: Canalitzacions, desguassos, zones verdes i vials; així com el manteniment de zones perimetrals per a protecció d’incendis.

Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres Excavacions J. Font - Vidreres
Anterior      Següent


REA de la Generalitat de Catalunya: Acreditació nº09000011864 - Descarregar PDF

T-4061 concesió del Departament de Territori i Sostenibilitat (el transport de residus inerts procedents de la construcció o demolició)

CLASSIFICACIO PER OBRA Acreditació nº09000011864 - Descarregar PDF

T-4061 concesió del Departament de Territori i Sostenibilitat (el transport de residus inerts procedents de la construcció o demolició)

MAQUINARIA

Conegui la maquinaria de què disposem actualment...


+ info

LOCALITZACIÓ

Conegui les nostres instal·lacions.


+ info

SERVEIS

Servei de 24 hores per treballs d'urgència.


+ info